Αυλώνος 107 & Σιώκου 10443, Αθήνα

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Το απόρρητο των επισκεπτών του ισοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου, ώστε να καταλάβετε πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε.

Οι αναφορές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου: στην «Ιστοσελίδα» αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://casusgrill.com.gr/ , στο «εμείς», «εμάς», «μας» αφορούν την εταιρεία με την επωνυμία «MoNaEco Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MoNaEco», εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία».

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει μόνο τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα με την συλλογή δεδομένων μέσω της ως άνω ιστοσελίδας. Άλλες ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας δεν καλύπτονται από αυτήν την πολιτική. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο https://casusgrill.com.gr/contact/ .

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

(α) Επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας χρηστών της ιστοσελίδας: Η Εταιρεία συλλέγει το όνομα και επώνυμο, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προσωπικά δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται στο θέμα και στο περιεχόμενο του μηνύματος του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι αναρτημένη στο σύνδεσμο https://casusgrill.com.gr/contact/ .

(β) Επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας συνεργάτη: Η Εταιρεία συλλέγει το όνομα και επώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας, την ιστοσελίδα, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται στο θέμα και στο περιεχόμενο του μηνύματος του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι αναρτημένη στο σύνδεσμο https://casusgrill.com.gr/synergates/ ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

(γ) Χρήση των Social Plugins (Facebook και Instagram): Η Εταιρεία αποκτά πρόσβαση και δύναται να συλλέγει δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις στην ιστοσελίδα μας για να συστήσετε τα προϊόντα μας στους φίλους σας.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα δύναται να χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους χρήστες, σύμφωνα με τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών,

(β) τη διαχείριση ιστοσελίδας και των εφαρμογών και λειτουργιών της,

(γ) την εξατομίκευση για τον χρήστη της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της,

(δ) την επικοινωνία και αποστολή ενημερώσεων, ειδοποιήσεων και προωθητικού υλικού προς υποψήφιους συνεργάτες,

(ε) την διαχείριση από την Εταιρεία ερωτημάτων και επικοινωνιών που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τους χρήστες της ιστοσελίδας ή εφαρμογών της, καθώς και με τη  διαφύλαξη της ασφαλούς λειτουργίας της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της.

Τέλος, δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ως άνω ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς στατιστικής, ερμηνείας επισκεψιμότητας, προέλευσης επισκεπτών και προτιμήσεων κοινού. Τέτοια επεξεργασία γίνεται μόνο σε αποπροσωποποιημένη βάση, στατιστικής φύσης, κατά τρόπο που να μην είναι πλέον με κανένα τρόπο δυνατή η αναγωγή οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και στη βάση της συγκατάθεσής σας. Εφόσον η συγκατάθεσή σας αυτή ανακληθεί, όποια τέτοια επεξεργασία θα παύσει. Περαιτέρω, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να λαμβάνει χώρα για σκοπούς εκτέλεσης των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους χρήσης τους και εξυπηρέτησης εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας.

Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση, από το γεγονός της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα συλλέγονται και δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διαχείριση και λειτουργία της ιστοσελίδας μας, την ασφάλειά της, καθώς και για την προσωποποίησή της σε σχέση με τον χρήστη. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του περιηγητή σας είναι δυνατόν να μπορείτε να προσαρμόσετε αυτή την συλλογή και επεξεργασία.

Αποδέκτες δεδομένων

Η Εταιρεία δεν κοινοποιεί με κανέναν τρόπο τα δεδομένα σας και δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σε τρίτους, χωρίς νόμιμη βάση και χωρίς την πρότερη ενημέρωση σας, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες (εκτελούσες την επεξεργασία), οι οποίες παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων.

Περαιτέρω, τμήμα των δεδομένων μπορεί να κοινοποιούνται σε τρίτους παρόχους φορολογικών, λογιστικών ή νομικών υπηρεσιών και εν γένει σε επαγγελματικούς συμβούλους για σκοπούς συμμόρφωσής μας με νόμιμες υποχρεώσεις  και άσκησης ή υπεράσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας και σε πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς εκτέλεσης πληρωμών.

Οι ακριβείς αποδέκτες των δεδομένων δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω συνεργάτες θα λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Εταιρεία μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Εταιρεία μας κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

Επίσης, ενδέχεται η εταιρεία να αναγκαστεί να κοινοποιήσει δεδομένα σας κατά δεσμευτική εντολή εποπτικών, ανεξάρτητων, δικαστικών, εισαγγελικών και εν γένει δημοσίων ή διωκτικών αρχών ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή ισοδύναμης δεσμευτικότητας πράξη.

Χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο πέντε (5) ετών, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δεδομένα που αφορούν ερωτήσεις και επικοινωνίες σας θα διατηρούνται για όσο καιρό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και πάντως όχι περισσότερο από ένα (1) έτος.

Τέλος, δεδομένα που είναι ενσωματωμένα σε νόμιμα παραστατικά ή δεδομένα των οποίων η τήρηση επιβάλλεται για σκοπούς συμμόρφωσης σε νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογικές κ.α.) θα διατηρούνται κατ’ ανώτατο για είκοσι (20) έτη.

Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει την κακή χρήση, διαστρέβλωση, βλάβη, καταστροφή και απώλειά τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Διατηρούμε επίσης κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές δικλείδες που σχεδιάστηκαν για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.

Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τον κίνδυνο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.

Τα δικαιώματά και οι επιλογές σας

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τους προβλεπόμενους εκεί περιορισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να έχετε ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας, τα οποία τηρούνται στα πλαίσια της παρούσας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε συγκεκριμένη μορφή και να ζητάτε την μεταβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται στον νόμο για την εκάστοτε διενεργούμενη επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός των περιορισμών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Προκειμένου  να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία. Οι εκπρόσωποί μας, καθώς και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, θα σας παρέχουν κάθε περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε, εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη του μηνύματος.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

MoNaEco Ι.Κ.Ε.

Aυλώνος 107 & Σιώκου, 10443, Αθήνα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] & [email protected]

Περαιτέρω, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα, εφόσον κρίνετε ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σας, να παραπονεθείτε ενώπιον την αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων (για την Ελλάδα, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα -ΑΠΔΠΧ, Λεωφ. Κηφισίας 1 – 115 23 – Αθήνα, τηλ. 210 6475600) και να υποβάλλετε σχετική καταγγελία.

Ημερομηνία ισχύος – Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 09/02/2023

Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Κατασκευή από 100% φυσικά υλικά, ελάχιστες εκπομπές CO2 και πλήρως βιοδιασπώμενη

Απλή – Εύκολη

Απλή – Εύκολη

Στήνεται σε 2 λεπτά, ανάβει εύκολα και σε 5 λεπτά η εστία φθάνει τους 300⁰-400⁰ έτοιμη για ψήσιμο

Απόδοση

Απόδοση

Ψήνει ομοιόμορφα κρέας, ψάρι, λαχανικά για > 60 λεπτά, χωρίς να τα καίει διατηρώντας όλη τη γεύση